Er der evighedsgaranti på Bahco-værktøj?

Der er mange former for garanti på værktøj. Sådan ser Bahco’s garanti ud:
“På alle Bahco’s produkter ydes garanti for fremstillings- og materialefejl. Garantien gælder kun, såfremt værktøjet er anvendt rigtigt og til det formål, det er bestemt.”

Bahco kvalitetsværktøj er fremstillet til professionelle efter de strengeste kvalitetsnormer, og kan således tåle dagligt brug i mange år. I alle faser af fremstillingsprocessen er alle produkter underlagt en minutiøs kvalitetskontrol. Samtlige ansatte hos Bahco har ansvaret for, at kvaliteten er den højeste opnåelige under hele fremstillingsprocessen.

Garantien gælder ikke altid. Hvornår gælder den ikke?
Håndværktøj fra Bahco er konstrueret til en ganske bestemt arbejdsopgave. Det skal skrue, klippe, klemme, hulle, save etc.

En skraldenøgle er fristende at bruge som hammer – og en skruetrækker er egentlig en ganske god mejsel eller brækstang…..
Ved forkert brug opstår langt de fleste materiale- og personskader. Ved denne type skader gælder Bahco’s garanti naturligvis ikke.

”Evighedsgaranti”…
– findes ikke. Det er en udbredt misforståelse, at der ydes ”evighedsgaranti” på et værktøj. Der er en brugsgenstand, som slides, også ved naturligt brug. Garantien dækker naturligvis ikke et værktøj, som har tjent sin ejer trofast gennem mange år, og som nu er tjenlig til udskiftning.

”Livstidsgaranti”…
– et begreb, som formodentlig er kilden til udtrykket ”evighedsgaranti”. Bahco taler om – og – yder livstidsgaranti – som skal forstås således, at Bahco garantere for materiale- og fremstillingsfejl i hele værktøjets normale levetid. Hvis der mod forventning skulle vise sig fejl i værktøjet, erstatter Bahco produktet uden diskussion. Livstiden er altså den levetid, som værktøj forventes at skulle have ved normalt brug.

 

Tænk først og fremmest på din egen sikkerhed – anvend værktøjet på den rigtige måde.

 

TangTænger
Der findes tænger i forskellige udførelser og størrelser. Mange gør den fejl, at de anvender for små tænger til for store opgaver. Ved at vride tangen frem og tilbage kan man ødelægge både skæret på tangen og arbejdsemnet. Klip aldrig i strømførende ledninger, det kan ændre tangens hærdning, udover at man naturligvis kan udsætte sig selv for alvorlige skader. At anvende en sideklippende tang som knibtang, ødelægger tangen, og effektiviteten bliver langt mindre. Brug aldrig tænger som hammer – tænger er hærdet til at klippe eller vride, og metalsplinter fra værktøjet kan du i værste fald ramme øjet og ødelægge synet.

 

SkiftenoegleMøtrikspændende værktøj
Faste nøgler, skiftenøgler, skraldenøgler m.m. er tilpasset til at modstå bestemte belastninger, og længderne er afpasset herefter. Spændeværktøj fra Bahco ligger lang over de krav, som er fastsat i ISO/DIN normerne. At anvende rør eller anden for form for forlængere, medfører alt for store belastninger på værktøjet og kan forårsage at værktøjet sprænges med risiko for personskade. Bruges luftværktøj, skal der anvendes kraftværktøj som er specielt fremstillet til dette formål. En møtriktop som ”eksplodere” kan invalidere for livstid.

 

 

pladesaks_585dSakse
Pladesakse, boltsakse og beskæresakse har en maksimal klippekapacitet. Forsøger man at klippe større kapaciteter, kan værktøjet ødelægges og resultatet bliver en klippeflade som desuden ødelægger det færdig resultat. Alt for mange blodige hænder og ”blå negle” skyldes at brugeren har anvendt en for lille saks til opgaven.

 

 

 

SkruetraekkerSkruetrækkere
Skruetrækkere er det værktøj, som oftest anvendes forkert. De benyttes som brækjern, mejsel eller skraber. Den forkerte skruetrækker, i forhold til skruen, har ødelagt mange skruer og skruetrækkere. Phillipsskruer kræver Phillipsskruetrækkere, Pozidrivskruer kræver Pozidrivskruetrækkere o.s.v. Derfor er det nødvendigt med et bredt sortiment i skruetrækkere, og glæden ved et godt resultat er rigeligt investeringen værd.

Pin It on Pinterest