Copyright

Copyright

Alle tekster, billeder og hvad der i øvrigt kan læses og ses, er undergivet beskyttelse efter ophavsretsloven og enhver uautoriseret benyttelse heraf (uden forudgående skriftlig tilladelse fra Toolworld ApS) udgør en krænkelse af ophavsloven.

Samtlige logoer, varemærker og lignende er undergivet samme beskyttelse efter varemærkeloven. Disse må ligeledes ikke benyttes unden skriftlig tilladelse fra Toolworld ApS. Hvis rettighedshaver ikke er Toolworld ApS vil rette rettighedeshaver blive anvist, såfremt den ønskede henvendelse ikke vedrører Toolworld ApS enerettigheder.

Anvendelse uden forudgående samtykke medfører påtale gennem brug af de relevante retslige instanser og remedier, herunder med risiko for ifald af erstatningsansvar m.v.

Samtlige rettigheder til hjemmesiden, kildekoder m.v. er ligeledes beskyttet efter den relevante lovgivning.